KREIPIMASIS DĖL BENDRUOMENĖS NARIO MOKESČIO IR 2 PROC. PARAMOS

Gerbiami Panevėžio r. kaimo bendruomenės „Pažagieniai“ nariai, gyventojai ir visi, kurie norite paremti mūsų bendruomenę! 

Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ yra savarankiška, 2003 m. susikūrusi visuomeninė organizacija. Nuo 2015 m. vasario 25 d. išrinkta nauja bendruomenės valdyba iki šiol aktyviai dirbanti.

2018 m. gautos lėšos 11 878, 00 Eur:
1. Parama bendruomenei – 1 150,00 (KADEX 1 000,00 Eur ir Panevėžio kredito unija 150,00 Eur);
2. II vieta rajono bendruomenių konkurse „Žydintis kaimas“ – 145,00 Eur;
3. 2 proc. GPM – 1 121,00 Eur;
4. Projektai:
* Kūno kultūros ir sporto departamento – 1 000,00 Eur;
* Savivaldybės lėšos bendruomenės stiprinimui – 7 142,00 Eur:
* Bendruomenės aktyvumui skatinti – 800,00 Eur;
* Sveikatos stiprinimui – 400,00 Eur;
* Termomasažinių lovų įsigijimui – 5 942,00 Eur.

5. Nario mokestis – 381,00 Eur.
Lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d. – 1 875,3 Eur. Iš jų: 1 834,12 Eur – sąskaitoje, 41,18 Eur – kasoje.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, tapti bendruomenės nariais bei pervesti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą bendruomenei „Pažagieniai“.
Jūsų parama mums labai reikalinga!

Norėdami įstoti į bendruomenę, kreipkitės į namo pirmininką arba namo atstovą arba skambinkite tel. 8 648 56 565 bendruomenės valdybos pirmininkei Elenai Stanienei.

Norėdami skirti 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio paramą, tai galite padaryti:
Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ rekvizitai:
Paramos gavėjo identifikacijos Nr. (juridinio asmens kodas) 168979524.
Paramos gavėjo pavadinimas: Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“.

Nuoširdžiai dėkojame Jums už palaikymą, supratimą bei pagalbą!

 

Dalintis:

Iniciatyva „Atverk duris vasarai“

Trečius metus iš eilės Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklas, daugiafunkcius centrus, dienos centrus, neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, muziejus, bendruomenės centrus ir kitas organizacijas atverti duris vasarą ir suteikti vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas. 

2018 m. užregistruotos nemokamos edukacinės erdvės

Džiaugiamės, kad šiemet mūsų kaimo bendruomenė taip pat dalyvauja šiame projekte:

https://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves_2018/?s=panevezio_r&d=38af8613b0 

DSC_0658

 

Dalintis:

Pažagienių kaimo bendruomenei ministerijos įvertinimas

Pazagieniu_bendruomene-640x427

Šiandien dešimtosios, jubiliejinės, Mykolo Romerio universiteto organizuotos praktinės-mokslinės konferencijos „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ metu pagerbtos konkurse vietos bendruomenėms „Bendruomenė – švyturys 2017 – kelias į sėkmę“ nugalėjusios bendruomenės.  Skaityti daugiau…

 

Dalintis:

Skelbimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo

Perkančioji organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas – 188774594,buveinė – Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m.,interneto svetainės adresas – www.panrs.lt,tel.: (8 45) 58 29 56, (8 45) 58 29 13el. paštas lina.gaidyte@panrs.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: 16 (11 vieno kambario ir 5 dviejų kambarių) butų pirkimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje socialinio būsto fondo plėtrai:

Vieno kambario buto pirkimas Pažagienių kaime, Panevėžio seniūnijoje. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 26 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto, butas turi būti Pažagienių kaime, Panevėžio seniūnijoje;

Adresas, kuriuo galima gauti pirkimo dokumentus: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 214 arba 221 kabinete, Vasario
16-osios g. 27, Panevėžio m.,
darbo dienomis ir darbo valandomis. Taip pat pirkimo sąlygos skelbiamos Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt. Informacija teikiama
tel.: (8
45) 58 29 56, (8 45) 58 29 13.

Pasiūlymų pateikimas: Kandidatas pasiūlymą (nustatytos formos) kartu su parduodamo būsto dokumentais užklijuotame voke su užrašu: Kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris; gyvenamosios vietos adresas; nuoroda „Socialinio būsto pirkimas. Skelbiamoms deryboms dėl būsto……..pirkimo daliai“; „Neatplėšti iki 2018-04-30, 10 val. 00 min.“. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuris negali būti senesnis kaip 2018-02-28 ir kuriame turi būti nurodytas buto fizinio nusidėvėjimo procentas), ar kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

2. buto kadastro duomenų bylos kopija;

3. jei butas parduodamas su žeme – žemės sklypo nuosavybės dokumento ir žemės sklypo plano kopijos;

4. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo, pasiūlymo ir buto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo, kai pasiūlymo pateikėjas nėra buto savininkas;

5. buto energinio naudingumo sertifikato kopija (nepateikus šio sertifikato kartu su pasiūlymu, buto energinio naudingumo klasė prilyginama G klasei).

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinta Kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jeigu turi). Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatyme nustatytos formos įgaliojimas. Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris).

Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti valstybine (lietuvių) kalba. Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki
2018 m. balandžio 30 d. 10 val. 00 min. Jeigu pasiūlymas su parduodamo būsto dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.
Pasiūlymų priėmimo vieta:. Pasiūlymai priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 214 kabinete, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m., darbo dienomis ir darbo valandomis.Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Panevėžio rajono savivaldybė, savivaldybės posėdžių salė (II aukštas, 227 kabinetas), Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m., 2018 m. balandžio 30 d. 11 val. 00 min.

Dalintis: