Apie mus

Istorija ir faktai

Panevėžio rajono kaimo bendruomenė „Pažagieniai“ yra savarankiška visuomeninė organizacija, susikūrusi 2003 m., valdybos pirmininkas – Valentinas Genotis.
2015 m. vasario 25 d. išrinkta nauja bendruomenės valdyba (13 narių),
valdybos pirmininkė – Elena Stanienė. Šiuo metu bendruomenę vienija 173 nariai.

Bendruomenės veiklos tikslai

  • Spręsti gyventojų problemas socialinėje, dvasinėje, kultūros, švietimo, sveikatos apsaugos ir kitose srityse.
  • Finansinės ir kitokios paramos paieškas aktualioms bendruomenės problemoms spręsti.
  • Bendradarbiavimas su kitomis bendruomenėmis, keitimaisi informacija, žiniomis ir patyrimu.
  • Ugdyti vietos iniciatyvą diegiant savivaldos elementus bendruomenėje.
  • Diegti visuomenei pilietinius pagrindus, skatinti demokratijos daigus vietos bendruomenėje.

 Lėšos

Bendruomenės lėšas sudaro: stojamasis ir nario mokestis, 1,2 proc. pajamų pajamų mokesčio parama, projektų lėšos, rėmėjų ir kitos teisėtai gautos lėšos ir kt.
Maloniai kviečiame Pažagieninų gyventojus tapti bendruomenės nariais. Stojamasis mokestis 1,45 Eur, pagal bendruomenės įstatus metinis mokestis – 3 Eur

 

Bendruomenės šūkis: „Kas, jei ne aš!“

Bendruomenės emblema: 

Dalintis: