Iniciatyva „Atverk duris vasarai“

Trečius metus iš eilės Švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras kviečia bendrojo ugdymo mokyklas, daugiafunkcius centrus, dienos centrus, neformaliojo vaikų švietimo mokyklas, muziejus, bendruomenės centrus ir kitas organizacijas atverti duris vasarą ir suteikti vaikams galimybę prasmingai leisti atostogas. 

2018 m. užregistruotos nemokamos edukacinės erdvės

Džiaugiamės, kad šiemet mūsų kaimo bendruomenė taip pat dalyvauja šiame projekte:

https://www.lmnsc.lt/atviros_edukacines_erdves_2018/?s=panevezio_r&d=38af8613b0 

DSC_0658

 

Dalintis:

Pažagienių kaimo bendruomenei ministerijos įvertinimas

Pazagieniu_bendruomene-640x427

Šiandien dešimtosios, jubiliejinės, Mykolo Romerio universiteto organizuotos praktinės-mokslinės konferencijos „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką praktikai gali patarti?“ metu pagerbtos konkurse vietos bendruomenėms „Bendruomenė – švyturys 2017 – kelias į sėkmę“ nugalėjusios bendruomenės.  Skaityti daugiau…

 

Dalintis:

Skelbimas dėl Panevėžio rajono savivaldybės socialinio būsto pirkimo

Perkančioji organizacija: Panevėžio rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas – 188774594,buveinė – Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m.,interneto svetainės adresas – www.panrs.lt,tel.: (8 45) 58 29 56, (8 45) 58 29 13el. paštas lina.gaidyte@panrs.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Teisės aktai: pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“.

Pirkimo objekto apibūdinimas: 16 (11 vieno kambario ir 5 dviejų kambarių) butų pirkimas Panevėžio rajono savivaldybės teritorijoje socialinio būsto fondo plėtrai:

Vieno kambario buto pirkimas Pažagienių kaime, Panevėžio seniūnijoje. Informacija apie būstą: būstas turi būti ne mažesnio kaip 26 kv. m ir ne didesnio kaip 40 kv. m naudingo ploto, butas turi būti Pažagienių kaime, Panevėžio seniūnijoje;

Adresas, kuriuo galima gauti pirkimo dokumentus: Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 214 arba 221 kabinete, Vasario
16-osios g. 27, Panevėžio m.,
darbo dienomis ir darbo valandomis. Taip pat pirkimo sąlygos skelbiamos Savivaldybės administracijos interneto svetainėje www.panrs.lt. Informacija teikiama
tel.: (8
45) 58 29 56, (8 45) 58 29 13.

Pasiūlymų pateikimas: Kandidatas pasiūlymą (nustatytos formos) kartu su parduodamo būsto dokumentais užklijuotame voke su užrašu: Kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris; gyvenamosios vietos adresas; nuoroda „Socialinio būsto pirkimas. Skelbiamoms deryboms dėl būsto……..pirkimo daliai“; „Neatplėšti iki 2018-04-30, 10 val. 00 min.“. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

1. buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas, kuris negali būti senesnis kaip 2018-02-28 ir kuriame turi būti nurodytas buto fizinio nusidėvėjimo procentas), ar kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka;

2. buto kadastro duomenų bylos kopija;

3. jei butas parduodamas su žeme – žemės sklypo nuosavybės dokumento ir žemės sklypo plano kopijos;

4. įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui derėtis dėl buto pardavimo, pasiūlymo ir buto dokumentų pateikimo ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo, kai pasiūlymo pateikėjas nėra buto savininkas;

5. buto energinio naudingumo sertifikato kopija (nepateikus šio sertifikato kartu su pasiūlymu, buto energinio naudingumo klasė prilyginama G klasei).

Pasiūlymas su priedais turi būti sunumeruotas, susiūtas ir paskutinio lapo antroje pusėje patvirtinta Kandidato arba jo įgalioto asmens parašu, o juridinio asmens – ir antspaudu (jeigu turi). Jei pasirašo savininko įgaliotas asmuo, pridedamas notaro patvirtintas įgaliojimas arba įstatyme nustatytos formos įgaliojimas. Pasiūlyme turi būti nurodytos parduodamo buto apžiūros sąlygos (laikas, kada galima apžiūrėti butą, ir Kandidato įgalioto atstovo, į kurį galima kreiptis dėl perkamo turto apžiūrėjimo, pareigos, vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris).

Kandidato teikiami dokumentai turi būti parengti valstybine (lietuvių) kalba. Pasiūlymus Kandidatai pateikia tiesiogiai patys, per kurjerį arba atsiunčia paštu registruotu laišku.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų daiktų dokumentų pateikimo terminas (data ir valanda): iki
2018 m. balandžio 30 d. 10 val. 00 min. Jeigu pasiūlymas su parduodamo būsto dokumentais gautas pasibaigus nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam Kandidatui.
Pasiūlymų priėmimo vieta:. Pasiūlymai priimami Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriuje, 214 kabinete, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m., darbo dienomis ir darbo valandomis.Pirkimo komisijos posėdžio, kuriame bus atplėšiami vokai su gautais pasiūlymais, vieta, data ir laikas: Panevėžio rajono savivaldybė, savivaldybės posėdžių salė (II aukštas, 227 kabinetas), Vasario 16-osios g. 27, Panevėžio m., 2018 m. balandžio 30 d. 11 val. 00 min.

Dalintis:

Pažagienių gyvenvietę papuošė Lietuvos trispalvė

Šventinį Vasario 16-osios rytą Pažagienių bendruomenės nariai bei svečiai aktyviai rinkosi į renginį, skirtą Lietuvos valstybė atkūrimo 100-mečiui.
Esame maža bendruomenė, tačiau pasirengimas renginiui įrodė, kokie esame veiklūs, darbštūs ir vieningi, o 100-mečio šventė įkvėpė naujiems siekiams ir darbams.
Pirmą kartą gyventojai rinkosi į istorinį bendruomenės renginį Pažagieniuose, pirmą kartą oficialiai iškėlėme Lietuvos vėliavą, pirmą kartą 100 renginio dalyvių pasirašė gyvenvietės istorijos knygai, pirmą kartą į dangų leidome helio balionus su linkėjimais Lietuvai ir sau… Daug kas vyko pirmą kartą, bet patirti įspūdžiai, geros emocijos, manome, išliks ilgam.
Visi nusifotografavome prie instaliacijos, kurią sukūrėme Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Renginys buvo įspūdingas, tad labai labai ačiū už idėjas, iniciatyvą ir puikią šventę bendruomenės pirmininkei Elenai Stanienei bei seniūnaitei Angelei Andrunavičienei.

Kaimo bendruomenės „Pažagieniai“ valdybos

pirmininko pavadatuoja Sigita Jasiūnienė

Nuotraukos Vigitos Domkutės ir Vytauto Jarašūno

Dalintis: